Τι είναι το πρωτότυπο

Το πρωτότυπο είναι ένα δείγμα εργασίας το οποίο συνήθως χρησιμοποιείτε για σκοπούς επίδειξης και εκμάθησης. Στην δημιουργία λογισμικού, χρησιμοποιούμε το πρωτότυπο το δοκιμαστικά για να δούμε τις αδυναμίες του τελικού μας προϊόντος. Όταν κατασκευαστεί ένα αποδεκτό πρωτότυπο είναι η βάση για να δημιουργήσουμε το τελικό μας προϊόν.

Η δημιουργία του πρωτοτύπου διαφέρει από το τελικό προϊόν. Μερικές διαφορές είναι

  • Υλικά: Τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Κάποιες φορές τα υλικά δεν είναι έτοιμα κατά την δημιουργία του πρωτοτύπου. Ένα παράδειγμα είναι το εξής.

Παράδειγμα: Δημιουργώ μια ιστοσελίδα και χρειάζομαι μια φόρμα επικοινωνίας. Η φόρμα επικοινωνίας οπτικά να φαίνεται, αλλά πρακτικά να μην δουλεύει μέχρι την τελειοποίηση του πρωτότυπου.

  • Διαδικασία: Ένα πρωτότυπο κάποιες φορές μπορεί να είναι ελαφρός διαφορετικό από την τελική του μορφή.

Παράδειγμα: Δημιουργώ ένα γραφείο. Όταν το δημιούργησα χωρίς την βοήθεια μηχανημάτων, έκανα πιο λεπτομερή δουλειά. Όταν χρειαστεί να γίνει μαζική παραγωγή τότε η τελική μορφή θα αλλοιωθεί σε μικρό βαθμό.

  • Επαλήθευση: Κατά την δημιουργία του πρωτοτύπου δημιουργούνται αρκετές δοκιμές μέχρι την κατασκευή του τελικού προϊόν.

Παράδειγμα: Έκανα τα γραφικά μιας ιστοσελίδας ωστόσο μέσα από δοκιμές και εισηγήσεις από τρίτα άτομα αναγκαστικά θα δημιουργηθούν κάποιες διαφοροποιήσεις.

Η λέξη πρωτότυπο προέρχεται από τις λέξεις πρώτο και τύπος. Η λέξη πρώτο αντιστοιχεί στη θέση υπ' αριθμόν ένα, που δεν έχει άλλον πριν από αυτόν, ενώ τύπος κάποιες φορές χρησιμοποιείτε ως νέα σειρά βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων με κοινά χαρακτηριστικά.

e-max.it: your social media marketing partner

We Offer the Best Social Media Services In Cyprus

At Digital Experts, we offer you unique SMO packages to reach new customers on social media platforms and provide a tremendous range of benefits for your business

Our Social Media Services