Στο προηγούμενο μας άρθρο WORDPRESS WEB DESIGN MAΘΗΜΑ 1 , μάθαμε πως να εγκαταστήσουμε το WordPress το οποίο στην συνέχεια θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε το δικό μας web site.

 

Τι είναι το πρωτότυπο

Το πρωτότυπο είναι ένα δείγμα εργασίας το οποίο συνήθως χρησιμοποιείτε για σκοπούς επίδειξης και εκμάθησης. Στην δημιουργία λογισμικού, χρησιμοποιούμε το πρωτότυπο το δοκιμαστικά για να δούμε τις αδυναμίες του τελικού μας προϊόντος. Όταν κατασκευαστεί ένα αποδεκτό πρωτότυπο είναι η βάση για να δημιουργήσουμε το τελικό μας προϊόν.

 

Εγκατάστησε δωρεάν το Wordpress σε server ( ΒΙΝΤΕΟ ) - Digital Experts

Στις μέρες μας πολλά άτομα θέλουν να δημιουργήσουν επαγγελματικό website. Δεν είναι δύσκολο αλλά χρειάζεται να έχεις γνώση.

 

We Offer the Best Social Media Services In Cyprus

At Digital Experts, we offer you unique SMO packages to reach new customers on social media platforms and provide a tremendous range of benefits for your business

Our Social Media Services